Πρόστιμα έως 60.000 ευρώ για το κλείσιμο των παραλιών!