Προσοχή στις αγορές του Black Friday συστήνει η ΕΕΚΕ