ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ