Πρόσκληση στις Εκδηλώσεις της Κυριακής της Ορθοδοξίας 2019