Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διαγωνισμού Δημοτικού Χορού και Δημοτικού Τραγουδιού στην Τεγέα