Πρόσκληση για εθελοντική μετακίνηση πληρωμάτων ασθενοφόρων στη Σάμο