Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτικών ενηλίκων από το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς