Προσφυγικό Ζήτημα: Η κυβέρνηση ενισχύει τις δυνάμεις του Λιμενικού στο Β. Αιγαίο