Πρόσφυγες στον 'Εβρο πήραν ξύλα για να ζεσταθούν και άφησαν χρήματα με ένα σημείωμα

Προέλευση