Προς τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας και τα μέλη του Συλλόγου