Προς τι το ευχαριστήριο στον Τσίπρα Χρήστο; Χάρη του κάνατε που είστε ξανά υποψήφιοι βουλευτές