Προς όλο τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ. Ο εχθρός είναι εντός των πυλών πλέον.