Προϊστάμενο σε πατριαρχικό Σταυροπήγιο όρισε η Ιερά Σύνοδος