Πρωί Σαββάτου: Πού υπάρχουν δυσχέρειες στην κυκλοφορία στα ορεινά της Αιτωλοακαρνανίας