Πρόχειρο φαγητό: Οι επιπτώσεις στην καρδιά των εφήβων