Προγραμματικές δεσμεύσεις για Παιδεία, Νέα Γενιά, Αθλητισμός, Υγεία και Κοινωνική Πολιτική του υποψ. Δημάρχου Κιλκίς, Δ. Κυριακίδη