Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη στην Αιτωλοακαρνανία