Προγνωστικά Γαλλίας: Τους έχει τέτοιους αντιπάλους