Πρόεδροι κοινοτήτων Ορεστιάδας σε Μητσοτάκη: Μην επιτρέψετε να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας στην τοπική κοινωνία