Πριν 80 χρόνια, τέτοια εποχή, τρώγανε Μπομπότα, ήταν Κατοχή!!!