Πρέπει να δουμε πώς ενισχύσουμε την άμυνά μας έστω και απελπιστικά καθυστερημένα