Πράσινες γραμμές στοιχειώνουν ξανά χρήστες Galaxy S21 μετά από ενημέρωση λογισμικού