Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή του κοινωνικού μερίσματος