Πραγματοποιήθηκε η 1η φάσης του Πανελλήνιου Μαθηματικού Διαγωνισμού "Ο Θαλής"