ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΕΣΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΒΑΑΛ!