Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος "Το Αιτωλικό": "Μελωδικό Σεργιάνι" από το τμήμα χορωδίας.