Πολιτική στην αρχαία Αθήνα: Ρήτορες, λογογράφοι και ηθοποιοί