Πλωτά φράγματα για να μη φτάνουν πρόσφυγες! Διακήρυξη διαγωνισμού από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας