Πλαίσιο: Χαμόγελα και 35.000 σχολικά προϊόντα παρέδωσε στους μαθητές της Βόρειας Εύβοιας

Προέλευση