πιμορφωτικό βιωματικό Σεμινάριο στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας