Πιείτε τον τελευταίο καφέ για το 2019 με τον Σύλλογο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών ´´Ε Λ Π Ι Δ Α´´