Πετρόπουλος: Μόνο 40.000 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις