Πέθανε ενώ προσπαθούσε να γεννήσει μόνη της με οδηγίες από το Youtube

Προέλευση