ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ (ΟΦΕΤ), ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ALL FOR BLUE ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΟΥ.