Περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις τον Αύγουστο