Περιορισμένη η πρόσβαση στο taxisnet το Σαββατοκύριακο