Περιοδεία Συντυχάκη σε χωριά του Δήμου Καντάνου – Σελίνου