Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου... (γράφει ο Δημήτριος Γάκης )