Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜΘ – Σάββας Μιχαηλίδης: Όχι στην συνένωση των ΔΕΥΑ