Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος κτηνοτρόφων για το πρόγραμμα νεκρών ζώων