Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας| Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση