Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΝΕΚΔΥΜ)