Περίεργες εξελίξεις στην Κίνα: Άνθρωποι θέλουν να ξεφύγουν – Παντού φρουροί