ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Γράφει ο Ευριπίδης Μπίλλης