Πενταψήφια χρέωση: Αυστηρότερες ποινές για εταιρείες που παγιδεύουν τους καταναλωτές