Πείραμα βάζουμε έναν Μαγνήτη διπλά σε ένα Μήλο (video)