Πεδινό Κιλκίς: Αφιέρωμα με τίτλο "Βυζαντινοί Ύμνοι και Ύμνοι Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων"