«Παύλος Ν. Πέττας»: Η εταιρεία με ιστορία 77 ετών που θα αξιοποιήσει το πρώην εργοτάξιο Ρίου-Αντιρρίου