ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΜΥΘΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΟΔΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ, Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ