Πάτρα: Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στη χρήση της μάσκας στα σχολεία